Saturday, 7 April 2012

तुझी आठवण..


आयुष्याच्या वाटेवर चालताना रस्त्यात भेटले एक गाव...
विचार आला मनात It's better to propose now.
खंत नको होती म्हणून ठरवलं करूनच एकदाचं टाकाव ..
आणि आयुष्यभर without regret बिनधास्त जगावं.. 

अपेक्षा होती जगाकडून कि करेल मदत कोणी..
पण प्रेमाचं नाव काढताच नाही पुढे आले कोणी :( 

कधी वाटल नव्हतं कि मदत तूच करशील.. 
तुलाच Propose करण्यासाठी तूच हाथ पुढे करशील.

Everything was going completely right.. 
You never No when u 'll you get surprised. 
Life is a bitch, u can never predict it.. 
It cheats you when you least expect it. 

नव्हती कधी अपेक्षा तुझ्या होकाराची ... 
मला तर हवी होती तुझी साथ जन्मभराची..
वाटलं होतं तुझ्या वागण्यावरून कि म्हणशील तू 'हो'..
But there comes your reply as 'NO'

भीती वाटत होती ज्याची ते तर सांगणारच होतीस तू..
माझ्यापेक्षा जास्त तर समाजाचा विचार केलास तू..
You 'll be Happy when u learn to 'MOVE ON' ..
का बर मला असा सांगितलस तू !!!
The only person in this world who can make me happy is 'JUST YOU' 

आठवणींच्या वाटेवर होते तुझे ते एक गाव..
 माझ्या ओठांवर नेहमी असते फक्त तुझेच नाव...
आयुष्यभरासाठी केली आहे तुझ्या गोड आठवणींची साठवण..
फक्त येतो विचार एकच, तुला पण येते का माझी आठवण...
... तुला पण येते का माझी आठवण ???

 - a20.nitin

1 comment: